Bkz: Michel Chion (1992), "Öyküleme Teknikleri", Bir Senaryo Yazmak, İstanbul: Afa, s.193-221.

XI. Öyküleme Teknikleri: İsa'nın tükenmeyen ekmeği
Öyküleme tekniklerinin sayısı sınırlı olsa da, bunları uygulama olanaklarının sonsuz olduğunu unutmayın. Konuya göre, ona yönelik ilgi ve tercihlerinize göre ve de bilgi birikimi ve deneyim düzeyinize göre aynı öyküyü binlerce farklı biçimde yazabilirsiniz. Secenek ve olanakları çoğaltmak elinizde. Ne kadar çok film izler ve dikkatle örnek seçer, ne kadar çok okur, insanlık durumunun farklı halleri üzerine ne kadar çok düşünürseniz; yaratıcılığınız, anlatımdaki  zenginliğiniz, duyarlılığınız, doğru yer ve zamanda doğru tekniği uygulama yeteneğiniz, sezgileriniz... kısacası senaristliğiniz de o kadar gelişecektir.